Uniwersytet Zielonogórski Studenci na UZ

Strona głównaUwagi
 

 
 
Strona domowa > Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich

Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich

mgr Marta Fortuna - Kierownik Działu

tel. 683528424 , 797974073

e-mail: m.fortuna@adm.uz.zgora.pl

 

mgr Katarzyna Magda

tel.  683528371

e-mail: k.magda@adm.uz.zgora.pl

 

mgr Kamila Szczepuła

tel. 683282226, 789441421

e-mail: k.szczepula@adm.uz.zgora.pl

 

 

Siedziba: Kampus B

                  pok. 103 R

                  al. Wojska Polskiego 69,

                  65-762 Zielona Góra

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW

 

 

Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich

Druk obowiązujący od 1 grudnia 2020 roku

Skierowanie na praktykę

Druk obowiązujący od 1 grudnia 2020 roku

Koordynacja zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie nr 12 Rektora UZ z dnia 14 stycznia 2021

w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych
pdf, 838K, 02/01/21, 181 downloads

Zarządzenie nr 34 Rektora UZ z dnia 18 lutego 2021 roku

zmieniające Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 626.2K, 03/16/21, 104 downloads

Wyciąg z Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 2021 roku zmieniającym Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim
doc, 28.5K, 03/16/21, 91 downloads

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
pdf, 268.6K, 02/02/21, 71 downloads

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku

zmieniające Zarządzenie nr 42 Rektora UZ z dnia 11 marca 2021 w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego sprawujących opiekę nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach oświatowych
pdf, 420.7K, 04/30/21, 69 downloads

Załącznik do Zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku

zmieniającego Zarządzenie nr 42 Rektora UZ z dnia 11 marca 2021 w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego sprawujących opiekę nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach oświatowych
pdf, 536.7K, 04/30/21, 65 downloads

Wzór umowy zlecenia na wykonanie czynności opiekuna studenckiej praktyki nauczycielskiej

dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
docx, 71.6K, 09/14/21, 204 downloads

Oświadczenie_USUZ.pdf

Oświadczenie USUZ

ZUA.pdf

Druk ZUA

ZZA nowy druk od 16 V 2021.pdf

Druk ZZA obowiązujący od 16 V 2021 r.

 

Dział Płac Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że od 1 kwietnia 2022 r. będą obowiązywać nowe wzory rachunków do umów cywilnoprawnych, a także nowy druk „Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego”.

Jednocześnie informuje, że od 1 kwietnia 2022 r.  kompletując dokumenty zleceniobiorców do celów zgłoszenia w ZUS, będzie obowiązywać tylko prawidłowo wypełnione "Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego”, druki ZUS ZUA i ZUS ZZA nie będą wymagane.

Nowe druki znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Akty Prawne --> Wzory umów.

 

Akcja Wsparcia Akademickiego (AWA)

Zarządzenie_nr_14.pdf

Zarządzenie nr 14 Rektora UZ z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie_nr_235.pdf

Zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - wniosek studenta .doc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 235 - Wniosek studenta o skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - skierowanie.doc

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 235 - Skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - oświadczenie studenta.doc

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 235 - Oświadczenie studenta dotyczące wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - zaświadczenie.doc

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 235 - Zaświadczenie o wykonaniu czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - wniosek studenta o zaliczenie zajęć.doc

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 235 - Wniosek studenta o zaliczenie zajęć/ części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych/ praktyk zawodowych** na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2011 .:. D&C by: JARY