Uniwersytet Zielonogórski Studenci na UZ

Strona głównaUwagi
 

 
 
Strona domowa > Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich

Dział Dokumentacji i Praktyk Studenckich

 

mgr Agata Szuba - Kierownik Działu

tel. 683283230 , 789442086

e-mail: a.szuba@adm.uz.zgora.pl

 

mgr Marta Fortuna

tel. 683528424 , 797974073

e-mail: m.fortuna@adm.uz.zgora.pl

 

mgr Katarzyna Magda

tel.  683528371

e-mail: k.magda@wzs.uz.zgora.pl

 

Siedziba: Kampus B

                  pok. 103 R

                  al. Wojska Polskiego 69,

                  65-762 Zielona Góra

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW

 

 

Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich.doc

Druk obowiązujący od 1 grudnia 2020 roku

Skierowanie na praktykę.doc

Druk obowiązujący od 1 grudnia 2020 roku

Koordynacja zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie_nr_12.pdf

Zarządzenie nr 12 Rektora UZ z dnia 14 stycznia 2021 w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych

Wniosek o przyznanie dodatku za koordynację praktyk studenckich_1.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 - Wniosek o przyznanie dodatku za koordynację studenckich praktyk zawodowych dla koordynatora praktyk na JEDNYM kierunku studiów

Wniosek o przyznanie dodatku za koordynację praktyk studenckich_2.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12 - Wniosek o przyznanie dodatku za koordynację studenckich praktyk zawodowych dla koordynatora praktyk na KILKU kierunkach studiów

Lista studentów do wniosku o przyznanie dodatku za koordynację studenckich praktyk zawodowych.pdf

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12 - Lista studentów do wniosku o przyznanie dodatku za koordynację studenckich praktyk zawodowych dla koordynatora praktyk na jednym lub kilku kierunkach studiów

Zarządzenie_nr_34.pdf

Zarządzenie nr 34 Rektora UZ z dnia 18 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 51 Rektora UZ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

Wyciąg z Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim.doc

Wyciąg z Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim - zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 2021 roku zmieniającym Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Zarządzenie_nr_42.pdf

Zarządzenie nr 42 Rektora UZ z dnia 11 marca 2021 w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego sprawujących opiekę nad studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach oświatowych

Umowa_zlecenia na wykonanie czynności opiekuna studenckiej praktyki nauczycielskiej.docx

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 42 z dnia 11-03-2021 roku - Wzór umowy zlecenia na wykonanie czynności opiekuna studenckiej praktyki nauczycielskiej (dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Oświadczenie_USUZ.pdf

Oświadczenie USUZ

ZUA.pdf

Druk ZUA

ZZA.pdf

Druk ZZA

Akcja Wsparcia Akademickiego (AWA)

Zarządzenie_nr_14.pdf

Zarządzenie nr 14 Rektora UZ z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie_nr_235.pdf

Zarządzenie nr 235 Rektora UZ z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - wniosek studenta .doc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 235 - Wniosek studenta o skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - skierowanie.doc

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 235 - Skierowanie do wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - oświadczenie studenta.doc

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 235 - Oświadczenie studenta dotyczące wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - zaświadczenie.doc

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 235 - Zaświadczenie o wykonaniu czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

AWA - wniosek studenta o zaliczenie zajęć.doc

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 235 - Wniosek studenta o zaliczenie zajęć/ części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych/ praktyk zawodowych** na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2011 .:. D&C by: JARY