Uniwersytet Zielonogórski Studenci na UZ

Strona głównaUwagi
 

 
 
Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Studenckich UZ

b_literska-2020a.jpg

 

 

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

 

tel.  68 328 32 16

       693 100 237

 

e-mail: ProrektorDS@uz.zgora.pl

Siedziba

 

     Kampus B

              al. Wojska Polskiego 69, pok. 102 R
              65-762 Zielona Góra


     Dyżury:
 

             Wtorek: 13.00-14.00
              Piątek: 13.00-14.00

 

              

 

Zadania i kompetencje

 

 

Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Studenckich należy:

  • koordynacja działalności rekrutacyjnej,
  • opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych pomocy materialnej dla studentów i nadzór nad ich realizacją,
  • podział miejsc w domach studenckich i funduszu stypendialnego na wydziały,
  • działanie na rzecz stałego wzrostu jakości usług edukacyjnych i socjalnych dla studentów,  opiniowanie planów rozbudowy, modernizacji i remontów bazy socjalnej i monitorowanie realizacji tych planów,
  • współpraca z organami samorządu studenckiego,
  • inicjowanie projektów uchwał senatu i regulaminów dotyczących spraw socjalno-bytowych studentów i toku studiów,
  • działania na rzecz zawodowej promocji studentów i absolwentów,
  • rozpatrywanie wniosków i odwołań studentów.

 

Komisje

  

  • Przewodniczący Komisji ds. Studenckich

 

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2011 .:. D&C by: JARY