Uniwersytet Zielonogórski Studenci na UZ

Strona głównaUwagi
 

 
 
Strona domowa > Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

 

mgr Agnieszka Kufel

 

 

Kampus B
 

al. Wojska Polskiego 69, pok. 102 R

tel.  68 328 32 16

e-mail: a.kufel@adm.uz.zgora.pl

 

Siedziba

 

Kampus B

al.Wojska Polskiego 69, pok. 102 R

tel. 68 328 32 16

 

 

Zadania sekretariatu Prorektora ds. Studenckich

 

 • koordynacja współpracy Prorektora z Samorządem Studenckim UZ, a w szczególności z Zarządem Parlamentu Studenckiego,
 • koordynacja współpracy Prorektora z podległymi komórkami organizacyjnymi oraz innymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi Uczelni,
 • obsługa informacyjna związana z obszarem działania Prorektora,
 • wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych dla potrzeb bezpośredniego przełożonego,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłanie jej do załatwienia właściwym osobom lub jednostkom zgodnie z dekretacją oraz dbałość o jej terminowe załatwienie,
 • prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
 • udział w przygotowaniu zebrań i narad organizowanych przez przełożonego,
 • wykonywanie prac związanych z obowiązkami Pełnomocnika ds. Budżetu pionu Prorektora ds. Studenckich,
 • składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do przełożonego,
 • obsługa administracyjna wniosków i odwołań studentów skierowanych do Prorektora ds. Studenckich.

 

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2011 .:. D&C by: JARY